Grupa Południe Sp. z o.o.

Ul. Zakładowa 7
31-752 Kraków

kontakt@grupapoludnie.pl

TEL.: 12 644 84 65
FAX: 12 644 85 84
TEL. KOM.: 609 909 921